seminar-1.jpg

برگزاری سمینار تنکابن در تیرماه 96 در مازندران

در هفته پیش رو سمینار منطقه ای شرکت پویان مهر در شمال کشور و در شهر تنکابن مازندران برگزار گردید که تخفیف های ویژه نمایشگاهی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود و از نمایندگان فعال فروش قدردانی به عمل آمد.

در این نمایشگاه بیش از هزاران نفر از غرفه ما دیدن کرده و از محصولات اویز خرید کردند. این نمایشگاه در روز پنج شنبه به اتمام رسید.